Nya Perspektiv

Nya perspektiv kallar vi vårt nystartade program för lantbrukare.

Programmet kom till därför att flera unga, och äldre också,  i kommunen frågade efter kunskap i olika frågor.
Alla aktiviteter är i samarbete med:Leader Hälsingebygden och Eu-investering

Även arbetet runt att få behålla Lantmännens spannmålsmottganing i Stugsund var en av anledningarna som ledde till frågan hur kan vi skulle öka intresset för odlingen i våra trakter.

Genom aktiva medlemmar i styrelsen så samlade vi upp dessa ideer och kallade till ett första intressemöte.

Sedan följde ett programskrivande och ett ringade för att se över lämpliga föreläsare m.m

Vi har sökt och beviljats pengar ur Leaderprogrammet med hjälp av Vuxenskolan. Dessa pengar gör att vi kan genomdriva dessa aktiviteter utan kostnader för deltagarna.
Programmet är inte spikat i detalj utan formas säsongsvis.

F.n finns utbildning genom Fältvandringar, studiebsök och föreläsningar.

Områden som kommer att beröras är odlingsval, ogräsbekämpning, skördetekniker, gödsling, markartering m.m.m.m.m Vi kommer även beröra maskinval, och foderplanering för djuren.

Vi vänder oss till alla jordbrukare i Söderhamn, men även Ni i våra grannkommuner är självklart välkomna!

Följande aktiviteter har genomförts eller är datumsatta

2014 års datum

9 jan kl 18.30   Lokal  Vuxenskolan  Söderhamn
Ekonomi kväll 1  Kallkyler egna företaget
Thorbjörn Träff  Lrf Konsult
Anmälan Jonas 0703799329
Begränsat antal

16 jan kl 18.30  Lokal Vuxenskolan Söderhamn
Ekonomi kväll 2  Kallkyler egna företaget
Thorbjörn Träff  Lrf Konsult
Anmälan Jonas 070 3799329
Begränsat antal

30 jan  kl 18.30  Lokal Vuxenskolan Söderhamn
Marknadsföring/Starkt varumärke vicktigt för utveckling av företaget.
Lrf Konsult
Anmälan Jonas 070 3799329
Begränsat antal

Övriga genomförda aktiviteter

Fältvandring Söderala 10/6 Tema aktuella grödor.
Info från Henrik Bergman
Närvaro av Lantmännen

Fältvandring Söderala 1 juli  Tema aktuellt växtskyddsläge

29 aug Effektiv spannmålstorkning
Plats: Mats Persson Norrala

 

Kommentera