Uttalande från LRF Söderhamn

Uttalande

Antaget vid LRF Söderhamns årsstämma den 16/11 2013

PWC har på uppdrag av barn-och utbildningsnämnden utrett en framtida skolorganisation för perioden 2015-2020 i Söderhamns kommun. Utredningen har fokuserat på ett säkerställande av en verksamhet med god kvalitet samt på lokaler.

Förslagen som utredning tagit fram bygger samtliga på att lägga ned byskolor och centralisera verksamheten på de små skolornas bekostnad. Som skäl anges bl.a. en kommande överkapacitet av lokalyta.
Vidare anges krav på att klara legitimations-och kompetenskraven kan personalkostnaderna öka i den befintliga organisationen, vilket kan innebära att de riktigt små skolornas behov tillgodoses på bekostnad av övriga skolor. Detta skulle kunna ge en risk att resurser läggs på lokaler istället för på kärnverksamheten.

Denna utredning är framtagen av skolans verksamhet i en form av ”sugrörsperspektiv”. Inga andra verksamheter kopplad till skolan har varit inkopplad.

LRF anser att utredningens förslag är direkt förödande för vad Söderhamns Kommun arbetad med i 20 år nämligen försök att skapa inflyttning, vilket kanske nu har gett frukt.

Små skolor är heller inte alls liktydigt med sämre miljö och lägre skolresultat. Utredningar visar på detta.

En levande kommun där man kan välja att på inom vilket område som helst kräver en fungerande infrastruktur.
Till den räknas bl.a. skolan och butiken. Butikers livkraft styrs dock till största delen av marknadskrafter. Inte många by-butiker finns därför kvar. Skolans utgör därför den sista magneten till att vilja bosätta sig i en by. Finns en skola i byn har den ett högre värde vid av bostadsort.
Det tredje exemplet av krav på fungerande infrastruktur kan även bredband och telefon räknas in. Här har dock kommunen varit framsynt och satsat pengar på utbyggnad. Varför kan man fråga sig?
Om man ändå tänker kapa bort den mest centrala anledningen till byns identitet?

Söderhamns kommun kommer om något av förslagen antas, direkt spoliera de senaste årens arbeten med att skapa en positiv stämning i kommunen och positiva flyttnetton.

LRF anser att kommunen skall förkasta utredningens sugrörsperspektiv och lyfta blicken och visa om man menar allvar med en levande landsbygd. Börja se kommunen i helikopterperspektiv.

Pratar man om en levande landsbygd som ett argument för att flytta till Söderhamn skall man ta med skolornas betydelse för kommunens ansikte.

Se hellre över behovet av skolor i central staden. Lägg ned eller sälj undan överytorna där. Finns behov av minskning av ytor i någon byskola, jobba då för att dela den med äldrevård eller annan kommunal verksamhet.

Statistiken visar ju att merparten av befolkningen i dag bor utanför den centrala staden.

Varför då kan man fråga sig?

Upp till bevis!

LRF Söderhamn

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.